ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ

TSIMENTOSOLHNES

 

Η εταιρία μας κατασκευάζει τσιμεντοσωλήνες και τσιμεντοκαπάκια τα οποία χρησιμοποιούνται για να

δημιουργηθούν πηγάδια, βόθροι και δεξαμενές νερού.
Οι τσιμεντοσωλήνες είναι οπλισμένοι με δομικό πλέγμα Τ139, έχουν ύψος 1 m,πάχος 12,5 cm και διατίθενται

σε διαστάσεις με διάμετρο 1,70 cm, 2,25cm και 2,75 cm. Τα τσιμεντοκαπάκια είναι οπλισμένα με πλέγμα τοιχείου Φ8/20 έχουν πάχος 20cm και διατίθενται σε διαστάσεις με διάμετρο 1,20cm, 1,70cm, 2,25cm και 2,75cm.

Εκτός από αυτές τις διαστάσεις η επιχείρησή μας εμπορεύεται και τις υπόλοιπες διαστάσεις όπου υπάρχουν

στην αγορά όπως Φ20 ,Φ40, Φ60, Φ80, Φ100, Φ120 και υπάρχουν σε απόθεμα στο χώρο μας.

 

HOME